Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Wejdą w życie

Wejdą w życie
1.      Zmiana ustawy o samorządzie gminnym.(Dz.U.2017.2232).

 

2.      Zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa.(Dz.U.2017.2169).

 

3.      Instytut Solidarności i Męstwa.(Dz.U.2017.2303).