Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Zostaną zmienione

Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2015.1305 t.j.).
Utworzenie w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.(Dz.U.2016.402).
Bezpieczeństwo imprez masowych.(Dz.U.2017.1160 t.j.).