Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Utracą moc

Utracą moc
1.      Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.(Dz.U.2015.2125).
2.      Sposób przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.(Dz.U.2015.2149).
3.      Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu.(Dz.U.2015.2251).