Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzgadniania z każdym klientem indywidualnie w dogodnej formie przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Obejmuje ono honorarium oraz wydatki. Kwota honorarium jest uzależniona głównie od rodzaju sprawy i wielkości dochodzonego roszczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy oraz od koniecznego nakładu pracy.